• Kleine dingen
  brengen groot geluk.

 • Elk kind is anders.
  Elk kind is uniek.
  Elk kind mag hier zijn
  zoals het is.

 • Kleine kinderen
  hebben stevige
  wortels nodig.
  Grote kinderen geef je
  sterke vleugels!

Home

Kinderdagverblijf ‘t Brigje is een particulier kinderdagverblijf.
Het biedt ruimte aan twee groepen kinderen : een baby- en peutergroep.
‘t Brigje draagt zorg voor de opvang van kinderen van 8 weken tot 3 jaar.
Het kinderdagverblijf voorziet in 17 kindplaatsen.
Door de kleinschaligheid is de persoonlijke benadering een belangrijk kenmerk van deze instelling, evenals het voortdurend blijven streven naar zo’n goed mogelijke kwaliteit.